Přeskočit na hlavní navigaci

This is alternative content.


RBB INVEST, a.s.
investiční výstavba

 • bytové domy
 • rodinné domy
 • garáže
 • komerční objekty
 • průmyslové objekty
 • energetické stavby
 • zemědělské stavby


o firmě »


Developerská společnost RBB INVEST, a.s., působí v Jindřichově Hradci od roku 2002.

Zabýváme se především financováním projektů výstavby rodinných domů, bytových domů, garáží i komerčních objektů, a to od zabezpečení přípravy projektu, přes fázi realizace, až po samotné uvedení svých produktů na trh. Při této činnosti klademe důraz na výběr a získání vhodné lokality z hlediska dostupnosti a atraktivity.

Naším pravidlem je investovat vždy tam, kde vliv stavby nemá negativní dopad na životní prostředí. Cílem naší společnosti je hlavně orientace na maximální spokojenost klientů a získání co největšího podílu na rozvoji bydlení v regionu.

Vzhledem k dynamickému rozvoji firmy od roku 2002 až do současnosti, se výrazně rozšířilo i portfolio firem, prostřednictvím kterých RBB INVEST, a.s. svou činnost realizuje. Hlavními dceřinými či spolupracujícími firmami jsou:

 

NDC REAL ESTATE a.s. má sídlo v Jindřichově Hradci, na Jiráskově předměstí 935/III. Zabývá se především výstavbou veškeré infrastruktury, jako jsou čistírny odpadních vod, kanalizace, vodovody a komunikace. Kromě výstavby infrastruktury se zabývá také správou, provozováním a údržbou vodohospodářského majetku a poskytováním služeb pro obce, které si zajišťují správu vodohospodářského majetku vlastními silami.

Firma je držitelem certifikátů ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, ISO 18001:2008.

 

RAPOL s.r.o. vznikla počátkem roku 2008 jako dceřiná firma investiční společnosti RBB INVEST a.s.. Hlavním předmětem podnikání je výroba a zpracování pěnového polystyrenu (EPS) ve formě bloků a desek, které se využívají zejména ve stavebnictví pro tepelné izolace, dodatečné zateplování budov, izolaci stěn, stropů, podlah a střech.

Výrobní závod vznikl na ploše nevyužívaného a zchátralého bývalého školního statku, kde rekonstrukcí stávajících budov a dostavbou výrobní haly vznikly nové moderní výrobní prostory.
Technologické zařízení špičkové úrovně bylo dodáno německou firmou Erlenbach, která se řadí mezi přední světové výrobce strojů na zpracování polystyrenu. Společnost RAPOL s.r.o. tím získala jistotu, že používáním nejmodernější plně automatické technologie s minimalizovanými nároky na spotřebu energií, bezodpadovým procesem a šetrným vztahem k životnímu prostředí, bude dosahovat vysokou kvalitu výrobků tak, aby mohla plně uspokojovat potřeby náročných zákazníků.

Společnost Rapol s.r.o. je držitelem certifikátu pro systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001.

 

TB BUILDING s.r.o. působí v Jindřichově Hradci od roku 2007. Společnost vznikla notářským zápisem dne 5.10.2007, kdy byl navýšen základní kapitál společnosti nepeněžitým vkladem, a to vkladem části podniku fyzické osoby pana Tomáše Blábolila, podnikajícího do té doby pod obchodní firmou Tomáš Blábolil - Stavitelství. Společnost Tomáš Blábolil - Stavitelství vznikla dne 9.9.1996 se zaměřením na provádění staveb včetně jejich změn a udržovacích prací na nich a jejich odstraňování. Společnost TB BUILDING s.r.o. je generálním dodavatelem většiny staveb realizovaných společností RBB INVEST, a.s. Zabývá se výstavbou rodinných a bytových domů, garáží i komerčních objektů.

Od 22.1.2009 firma zavedla a používá systém managementu kvality v oboru provádění pozemních staveb, jejich změn a odstraňování ČSN EN ISO 9001:2009

 

Založení Nadačního fondu RBB Invest je vyústěním dlouholeté systematické podpory neziskového sektoru v Jindřichově Hradci zřizovatelem nadačního fondu – firmou RBB INVEST, a.s. Vznikem tohoto nového Nadačního fondu chceme potvrdit náš závazek vůči společnosti a zúročit bohaté zkušenosti v oblasti filantropie. Nadační fond RBB Invest byl založen 22. března 2010. Nadační fond poskytuje příspěvky fyzickým a právnickým osobám, neziskovým organizacím, pokud jejich projekty souhlasí s posláním a cíli nadačního fondu.

 

  • Development
 • Reality
 • Kontakt
 • Přeskočit na obsah